ECDL START (ECDL Select START) – EU konform számítógép-használói jogosítvány

A tanfolyamra elsősorban érdeklődő, tanulni vágyó fiatalokat várunk

Foglalkozási órák száma: 66; hetente egy alkalommal, mindig azonos időpontban, alkalmanként 3 tanórában

A tanfolyam célja:
A képzés célja az informatikai írástudás terjesztése, ezen belül a hallgatók felkészítése arra, hogy meg tudjanak felelni az információs társadalom elvárásainak, és munkájuk során képesek legyenek az IKT eszközök, programok hatékony alkalmazására; jártasak legyenek a számítógép (PC) használatában, a számítógép bekapcsolásától a szövegszerkesztőn át az interneten való tájékozódásig és a számítógépes képszerkesztésig, és szerezzék meg az informatikai írástudást több mint száznegyven országban egységesen igazoló ECDL START, illetve ECDL Select START bizonyítványt, amelyek 4 modulvizsgából állnak, és amelyek részét képezik a teljes körű informatikai írástudást igazoló 7 modulos ECDL és ECDL Select bizonyítványoknak.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzésen elsajátítottakról a hallgatóknak a nemzetközi ECDL-szabályok és a mindenkori nemzetközi követelményrendszer szerint, akkreditált ECDL-vizsgaközpontunkban kell számot adniuk az egyes résztémákról szóló, egyenként 45 perces, gyakorlati ismereteket számon kérő modulvizsga keretében. Az értékelési szempontok szintén megegyeznek a nemzetközi szabályzatban foglaltakkal.

Tematika

Modul Szoftver Óra Megjegyzés
számítógépes alapismeretek Windows 7 15 kötelező
szövegszerkesztés Word 2010 18 kötelező
on-line alapismeretek Internet Explorer 9.0, Outlook 2010 18 kötelező
prezentáció Power Point 2010 15

Költségek

Regisztrációs díj 4 500 Ft
Tandíj 30 000 Ft
Vizsgadíj 6 000 Ft

III. kerületi diákok részére a regisztráció ingyenes! A 4 500 Ft díjat átvállaljuk!