ECDL Base (Start) – EU konform számítógép-használói jogosítvány

Foglalkozási órák száma: 80; hetente egy alkalommal, mindig azonos időpontban, alkalmanként 3 vagy 4 tanórában.

A tanfolyam célja:
A képzés célja az informatikai írástudás terjesztése, ezen belül a hallgatók felkészítése arra, hogy meg tudjanak felelni az információs társadalom elvárásainak, és munkájuk során képesek legyenek az IKT eszközök, programok hatékony alkalmazására; jártasak legyenek a számítógép (PC) használatában, a számítógép bekapcsolásától a szövegszerkesztőn át az interneten való tájékozódásig és a számítógépes képszerkesztésig, és szerezzék meg az informatikai írástudást több mint száznegyven országban egységesen igazoló ECDL Base (Start) bizonyítványt, amely 4 modulvizsgából áll, és amely részét képezi a teljes körű informatikai írástudást igazoló 7 modulos ECDL Standard bizonyítványak.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés tartalmi követelményei lefedik a számítógép használatához szükséges alapvető elméleti és készség szintű gyakorlati ismereteket. A nemzetközi követelményrendszeren alapuló tematika szerint kialakított továbbképzés során a hallgatók 3 kötelező (számítógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, online alapismeretek) és 1 szabadon választott (táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, képszerkesztés, weblapszerkesztés) modult végeznek el. Minden egyes modul vizsgával zárul.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzésen elsajátítottakról a hallgatóknak a nemzetközi ECDL-szabályok és a mindenkori nemzetközi követelményrendszer szerint, akkreditált ECDL-vizsgaközpontunkban kell számot adniuk, az egyes résztémákról szóló, egyenként 45 perces, elméleti és gyakorlati ismereteket számon kérő modulvizsga keretében. Az értékelési szempontok szintén megegyeznek a nemzetközi szabályzatban foglaltakkal.

Tematika

Modul Szoftver Óra Megjegyzés
számítógépes alapismeretek Windows 10 18 kötelező
szövegszerkesztés Word 2016 21 kötelező
online alapismeretek Google Chrome és Outlook 2016 15 kötelező
táblázatkezelés Excel 2016 26

Költségek

Regisztrációs díj 6 000 Ft
Tandíj 34 000 Ft
Vizsgadíj vizsgánként 3 000 Ft

A tanfolyam további 3 modullal folytatható. Az ECDL-ről bővebben itt.