Pitypang Művészeti Óvoda

Intézményvezető: Gombos Albertné
Telefon: 388-7353
E-mail: hunyadi-o@kszki.obuda.hu
Web: http://www.pitypangmuveszetiovoda.hu/
Cím: 1039 Budapest Hunyadi u. 8-10.

www.track-chat.com

Tagintézmények, telephelyek

 

Pitypang Művészeti Óvoda (Cetz J. u.)

Intézményvezető: Gombos Albertné
Telefon: 388-3347
E-mail: hunyadi-o@kszki.obuda.hu
Web: http://www.pitypangmuveszetiovoda.hu/
Cím: 1039 Budapest Czetz János u. 25.

www.track-chat.com
 

Pitypang Művészeti Óvoda (Ürömi út)

Intézményvezető: Gombos Albertné
Telefon: 368-9050
E-mail: uromi-o@kszki.obuda.hu
Web: http://www.pitypangmuveszetiovoda.hu/
Cím: 1038 Budapest Ürömi út 2.

www.track-chat.com
 

Pitypang Művészeti Óvoda (Dósa u.)

Intézményvezető: Deákné Nagy Éva
Telefon: 388-2448
E-mail: dosa-o@kszki.obuda.hu
Web: http://www.pitypangmuveszetiovoda.hu/
Cím: 1031 Budapest Dósa u. 4.

www.track-chat.com